تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن

دسته بندی: آمار, ریاضیات
1965 بازدید

آماره های ترتیبی و چندکها نقش بسیار اساسی در آمار ناپارامتری ایفا می کنند. چندک های تابع توزیع، در حالت تک متغیره با توجه به مفهوم آماره های ترتیبی روی خط اعداد حقیقی تعریف می شوند. تعمیم مستقیم چندک هابه حالت چند متغیرهبه خاطر نبود ترتیب طبیعی داده ها در فضای با بعد بیش از یک امکان پذیر نمی باشد، از این رو تعاریف و مفاهیم جدیدی برای ایجاد ترتیب در فضاهای چند بعدی مورد نیاز است که از مهمترین آنها می توان به مفهوم تابع عمق اشاره کرد. در فصل اول این پایان نامه به بیان تعاریف و مفاهیم لازم برای معرفی چندک های چند متغیره می پردازیم ، در فصل دوم با استفاده از یک نوعتابع عمق خاص به نام تابع عمق نیم فضا چندک چند متغیره را معرفی می کنیم. فرگوسن در سال 1967 چندک یک متغیره را با نمایشی متفاوت از گذشته معرفی کرد و در سال 1992 ابدوس و تئودورس با دنبال کردن کار فرگوسن چندک های چند متغیره را تعریف کرده اند و در سال 1996 چادوری با نگاهی متفاوت از ابدوس و تئودورس تعمیمی دیگر از کار فرگوسن ارائه داد. این مطلب را در فصل سوم گردآوری کرده ایم. چندک های چند متغیره، با استفاده از تابع مشتق، در فصل چهارم بررسی خواهند شد. در فصل پنجم تابع چندکی را تعمیم داده، و از این طریق به تعمیمی دیگر از چندک چند متغیره دست خواهیم یافت. در فصل ششم آماره های مقیاس و مکان در فضای چند بعدی را بر اساس تابع چندکی، توابع عمق و چندک های مورد بررسی قرار می دهیم و در آخر با ارائه شبیه سازی های مناسب چندک های چند متغیره را برای برخی از روش ها در فصل هفتم ارائه کرده ایم.

واژگان کلیدی: تابع عمق، مکان، میانگین بریده شده، مقیاس، ناحیه درون چارکی

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابليت اعتماد

دسته بندی: آمار
1887 بازدید

   قابليت اعتماد يکی از مهمترين ويژگي های کيفيتی هر سيستم می باشد. در اکثر رشته های فنی و مهندسی موضوع قابليت اعتماد سيستم ها مطرح می باشد. معمولا، در عمل يک قطعه به يکباره از کار نمی‌افتد. بنابراين، از آنجائيکه موفقيت و شکست سيستم با عدم قطعيت همراه است، نظريه قابليت اعتماد مطرح می شود.

در اين رساله به معرفی برخی از پارامترهای مهم قابليت اعتماد پرداخته می شود و دو مدل تصادفی يک سيستم در حوزۀ قابليت اعتماد معمولی مورد مطالعه قرار میگيرد و پارامترهای مهم قابليت اعتماد از قبيل زمان های توقف کوتاه سيستم، زمان از کار افتادن سيستم، موجوديت سيستم و اميد رياضی تعداد تعميرات، برای هر دو مدل مورد محاسبه قرار می گيرد. در پايان، نمودارهای مقايسهای ميانگين مدت زمان لازم تا خرابی سيستم برای هر دو مدل رسم شده است.

 

 74صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


فواصل اطمینان همزمان برای مقایسه میانگین های جوامع لاگ نرمال

دسته بندی: آمار, ریاضیات
1443 بازدید

توزیع لاگ نرمال به طور عمده برای تجزیه و تحلیل داده های مثبت و چوله به راست مورد استفاده قرار می گیرد. این داده ها معمولا در مطالعات و تحقیقات زیست شناسی، پزشکی و اقتصادی بدست می آیند. ما در این رساله ابتدا به بررسی آزمون برابری میانگین های لاگ نرمال با استفاده از مفهوم p-مقدار تعمیم یافته (GP) که توسط لی (Li)(2009) معرفی شده است، می پردازیم. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که این روش بهتر از روش های مجانبی دیگر چون آزمون ولچ عمل می کند. همچنین به مقایسه همزمان نسبت و اختلاف میانگین های لاگ نرمال با ساختن فواصل اطمینان همزمان که توسط شاراشمیت(Schaarschmidt) (2013) معرفی شده است، خواهیم پرداخت. او با بکارگیری تقریب نرمال، تصحیح بانفرونی و کمیت محوری تعمیم یافته(GPQ)، فواصل اطمینان همزمان را معرفی می کند. طبق نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها، روش ارائه شده برپایه کمیت محوری تعمیم یافته بهتر از روش های دیگر عمل می کند. همچنین به معرفی فاصله اطمینان تعمیم یافته فیدوشیال که توسط هنیگ(Hannig et.al) (2006) برای مقایسه نسبت میانگین های لاگ نرمال استفاده شده است، می پردازیم. این فواصل اطمینان دارای پوشش مجانبی صحیح می باشد.

کلید واژه:p -مقدار تعمیم یافته،کمیت محوری تعمیم یافته، کمیت محوری تعمیم یافته فیدوشیال

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اراک نسبت به مونث یا مذکر بودن اساتید

دسته بندی: آمار
1606 بازدید

  بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اراک نسبت به مونث یا مذکر بودن اساتید

 

چکیده

 

از آنجا که معقوله های سنجش کارآامدی دانشگاه ها  میزان رضایت مندی دانشجویان از نحوه تدریس اساتید می باشد ، به منظور افزایش بهبود کیفیت تدریس و سطح علمی دانشگاه ها این تحقیق انجام گرفته است .

هدف از این تحقیق بیان نمودن رضایت مندی دانشجویان از نحوه تدریس ، نحوه نمره دادن اساتید مونث و مذکر می باشد واینکه اساتید تا چه میزان باعث  افزایش انگیزه و علافه به درس در رشته های مختلف تحصیلی می باشد .

این تحقیق در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی  انجام گرفته است که شامل رشته های تحصیلی شیمی ، آمار ، فیزیک ، ریاضی ، معلمی و دبیران ، میکروبیولوژی و زیست شناسی می باشد .

این پایان نامه با استفاده از درس روشهای ناپارامتری انجام شده است .نرم افزار های استفاده شده در این پایان نامه عبارتند از Excel    و S-plus  می باشد

 

 57صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پرسشنامه دارد  قیمت: 9500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


آمار دبیرستان 01

دسته بندی: آمار
10997 بازدید

 آمار دبیرستان( 01)

ارتباط بین دروس تفهیمی و دروس حفظی

 

اگر بخواهيم همه دروس را تقسيم کنیم، مي توانيم آنها را به دو دسته حفظی و تفهيمی تقسيم كنيم در دسته دروس حفظی مي توان زبان وادبيات فارسی، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعی و عربی را نام برد . برای گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان انگلیسی و... را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي قرار داد.

 

39 صفحه نمودار میله ای و فراوانی نمودار دایره ای مستطیلی دارد قیمت:10000 تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


آمار دبیرستان 02

دسته بندی: آمار
10498 بازدید

آمار دبیرستان تحقیق شماره 2

پایان نامه دات کام

 هدف از انجام اين بررسی آماری، اينكه دريابيم: «چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه تصميم دارند در رشته رياضی- فيزيك تحصيل كنند» موضوع مورد مطالعه: ميزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه به درس رياضی در اين قسمت به توضيح درباره ي جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات مي پردازيم. براي جمع آوري اطلاعات درباره ي اين موضوع از پرسشنامه استفاده كرديم به طوري كه 34 پرسشنامه به عنوان نمونه كه شامل 7 سؤال مي‌باشد در اختيار دانش آموزان 12 كلاس موجود در مدرسه به صورت اتفاقي و بدون شناخت قبلي قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوري گرديد و ...

 

 

25 صفحه دارای انواع نمودارها و نتیجه گیری قیمت :10000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 
تماس با ما
کد تماس با ما